Hva gjør Børsklubben?

Børsklubben er en svært tradisjonsrik interessegruppe som kan vise til flere profilerte tidligere medlemmer i norsk næringsliv. Børsklubbens hovedformål er å kunne bidra til læring om børs og finans, samt å administrere investeringsselskapet Investeringsklubben NHHS AS (IKNHHS). Som medlem i Børsklubben vil du få innsikt i fundamental selskapsanalyse, samt få god innsikt i vurderinger som må tas i forbindelse med administrasjon av en betydelig portefølje. Børsklubben er forvaltnings-teamet til investeringsklubben, og i tillegg deltar Børsklubben i Nordnet-konkurransen, som er en konkurranse der børsgrupper fra ulike høyskoler og universiteter konkurrerer om å ha best mulig avkastning i løpet av skoleåret.
Denne konkurransen omtales ukentlig i Finansavisen.


Børsklubben har ukentlige møter der én til tre medlemmer presenterer investeringscase. Vi ser fundamentalt på verdiskapningen i selskapene og vurderer om de fundamentale forholdene rettferdiggjør dagens prising. Etter en presentasjon diskuteres caset før vi stemmer over om vi skal presentere selskapet for IKNHHS.


Børsklubben er et perfekt sted for deg som ønsker å lære om aksjeinvestering.Hvordan blir man med?

Børsklubben søker nye medlemmer med interesse innenfor området, men dyptgående forkunnskap er ikke et krav.