Om oss

Investeringsklubben NHHS (Omtalt som "Børsklubben") ble stiftet som Lehmkuhl Invest i september 2004. IK NHHS' intensjon er å gi studenter ved NHH "hands on" erfaring med aksjemarkedet gjennom et investeringsselskap. Vår visjon har hele tiden vært å skape et "Learning by doing"-miljø. Medlemmer får innføring i blant annet hvordan analysere aksjer, samt redusering av porteføljerisiko gjennom diversifisering. Alle investeringer gjennomgås med aksjonærene, hvor alle medlemmene er med på å bestemme porteføljens innhold. Det er Børsklubben ved NHH som har hovedansvaret for både den daglige driften av aksjeselskapet og for å legge frem nye investeringsalternativer for de øvrige medlemmene i IK NHHS. IK NHHS forvalter i dag rett i underkant av NOK 4 millioner 


I starten av hvert semester er det kjøp- og salgsperiode i Investeringsklubben NHHS AS.

Neste kjøp- og salgsperiode i Investeringsklubben er derfor 6-20 februar 2023.

Her kan alle NHH-studenter og -organisasjoner kjøpe andeler i fondet, og pris per andel ligger nå rundt 9 500 kr.

Fondet har ingen årlige forvaltningskostnader.

Ved ønske om handel er det bare å sende mail til post@iknhhs.no.


I forbindelse med kjøp- og salgsperioden avholder vi også et åpent aksjonærmøte. Her er alle interesserte velkomne (ikke nødvendig å eie andel), og vi vil gå gjennom porteføljen og gå gjennom et case for å vise hvordan vi arbeider. Se vår facebook-side (https://www.facebook.com/BorsklubbenNHH/) for mer informasjon når det nærmer seg.


Børsklubben ved NHH tar opp nye medlemmer i starten av hvert høstsemester, og neste rekrutteringsperiode er høsten 2023


Vi vil rette en stor takk til ABG Sundal Collier som gjør det mulig for oss å drive fondet.
Årsrapport 2022

Investeringsklubben NHHS har nå publiseret årsrapporten for 2022


Sjekk den ut rapporter fra 2022 her: Årsrapport 2022

Kontakt

post@iknhhs.no