Investeringsklubben NHHS


Om oss

Investeringsklubben NHHS ble stiftet som Lehmkuhl Invest i september 2004. IK NHHS' intensjon er å gi studenter ved NHH "hands on" erfaring med aksjemarkedet gjennom et investeringsselskap. Vår visjon har hele tiden vært å skape et "Learning by doing"-miljø. Medlemmer får innføring i blant annet hvordan analysere aksjer, samt redusering av porteføljerisiko gjennom diversifisering. Alle investeringer gjennomgås på aksjonærmøter, hvor alle medlemmene er med på å bestemme porteføljens innhold. Det er Børsklubben ved NHH som har hovedansvaret for både den daglige driften av aksjeselskapet og for å legge frem nye investeringsalternativer for de øvrige medlemmene i IK NHHS. IK NHHS forvalter i dag rundt NOK 2,5 millioner.


Fra mandag 01. februar til og med søndag 14. februar er det kjøp- og salgsperiode i Investeringsklubben NHHS AS.

Her kan alle NHH-studenter og -organisasjoner kjøpe andeler i fondet, og pris per andel ligger nå rundt 6391 kr (endelig pris per andel vil bestemmes av sluttkurser ved børsstenging 12. februar). Fondet har ingen årlige forvaltningskostnader.

Ved ønske om handel er det bare å sende mail til post@iknhhs.no.


I forbindelse med kjøp- og salgsperioden skal vi også avholdet et åpent aksjonærmøte. Her er alle interesserte velkomne (ikke nødvendig å eie andel), og vi vil gå gjennom porteføljen og gå gjennom et case for å vise hvordan vi arbeider. Møtet vil foregå digitalt og finne sted
søndag 7. februar. Se vår facebook-side (
https://www.facebook.com/BorsklubbenNHH/) for mer informasjon når det nærmer seg.


Børsklubben ved NHH tar opp nye medlemmer i starten av hvert høstsemester, og neste rekrutteringsperiode er høsten 2021.

Søknaden sendes til post@iknhhs.no

Kontakt

post@iknhhs.no

Contact

Helleveien 30

5036 Bergen


Investeringsklubben NHHS AS

post@iknhhs.no

Copyright © All Rights Reserved