Om oss

Investeringsklubben NHHS (Omtalt som "Børsklubben") ble stiftet som Lehmkuhl Invest i september 2004. IK NHHS' intensjon er å gi studenter ved NHH "hands on" erfaring med aksjemarkedet gjennom et investeringsselskap. Vår visjon har hele tiden vært å skape et "Learning by doing"-miljø. Medlemmer får innføring i blant annet hvordan analysere aksjer, samt redusering av porteføljerisiko gjennom diversifisering. Alle investeringer gjennomgås med aksjonærene, hvor alle medlemmene er med på å bestemme porteføljens innhold. Det er Børsklubben ved NHH som har hovedansvaret for både den daglige driften av aksjeselskapet og for å legge frem nye investeringsalternativer for de øvrige medlemmene i IK NHHS. IK NHHS forvalter i dag rett i underkant av NOK 4 millioner 


I starten av hvert semester er det kjøp- og salgsperiode i Investeringsklubben NHHS AS.

Neste kjøp- og salgsperiode i Investeringsklubben er derfor 1-14 september 2021.

Her kan alle NHH-studenter og -organisasjoner kjøpe andeler i fondet, og pris per andel ligger nå rundt 9300 kr.

Fondet har ingen årlige forvaltningskostnader.

Ved ønske om handel er det bare å sende mail til post@iknhhs.no.


I forbindelse med kjøp- og salgsperioden avholder vi også et åpent aksjonærmøte. Her er alle interesserte velkomne (ikke nødvendig å eie andel), og vi vil gå gjennom porteføljen og gå gjennom et case for å vise hvordan vi arbeider. Se vår facebook-side (https://www.facebook.com/BorsklubbenNHH/) for mer informasjon når det nærmer seg.


Børsklubben ved NHH tar opp nye medlemmer i starten av hvert høstsemester, og neste rekrutteringsperiode er høsten 2022


Vi vil rette en stor takk til ABG Sundal Collier som er ny sponsor for året. Samarbeidet vil være avgjørende for at vi skal kunne drive fondet vårt.

Årsrapport 2021

Investeringsklubben NHHS har nå publisert årsrapporten for 2021.

Sjekk den ut her: Årsrapport 2021

Kontakt

post@iknhhs.no