Om oss

Investeringsklubben NHHS (Omtalt som "Børsklubben") ble stiftet som Lehmkuhl Invest i september 2004. IK NHHS' intensjon er å gi studenter ved NHH "hands on" erfaring med aksjemarkedet gjennom et investeringsselskap. Vår visjon har hele tiden vært å skape et "Learning by doing"-miljø. Medlemmer får innføring i blant annet hvordan analysere aksjer, samt redusering av porteføljerisiko gjennom diversifisering. Alle investeringer gjennomgås med aksjonærene, hvor alle medlemmene er med på å bestemme porteføljens innhold. Det er Børsklubben ved NHH som har hovedansvaret for både den daglige driften av aksjeselskapet og for å legge frem nye investeringsalternativer for de øvrige medlemmene i IK NHHS. IK NHHS forvalter i dag rett i overkant av NOK 4,5 millioner 


I starten av hvert semester er det kjøp- og salgsperiode i Investeringsklubben NHHS AS.


Her kan alle NHH-studenter og -organisasjoner kjøpe andeler i fondet, og pris per andel ligger nå rundt 11 000 kr.

Fondet har ingen årlige forvaltningskostnader.
Årsrapport 2023

Investeringsklubben NHHS har nå publiseret årsrapporten for 2023


Sjekk den ut her: Årsrapport 2023


Vi vil rette en stor takk til ABG Sundal Collier som gjør det mulig for oss å drive fondet.

Kontakt

post@iknhhs.no